Aby Wasze Dzieci były bezpieczne, sale i obiekt jest monitorowany.

O nas

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która posiada m.in. certyfikowany kurs edukatora Ciastoterapii

Naszą działalność prowadzimy na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Świdnicy.

Nadzór nad naszym żłobkiem sprawuje Prezydent Świdnicy.

Nasz profil na Facebook: https://www.facebook.com/DzieciakidoDzielaZlobekJezykowy

Nasza misja

Naszą misją jest wspieranie rodziców w opiece, edukacji i wychowaniu najmłodszych dzieci.

Powierzając nam opiekę nad dzieckiem, możecie mieć Państwo pewność, że Żłobek Językowy Dzieciaki do Dzieła! jest miejscem, gdzie dołożono wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie warunki pobytu i bezpieczeństwa najmłodszym.

Ważne informacje dla rodziców

Żłobek Językowy Dzieciaki do Dzieła! powstał aby uczyć i rozwijać dzieci od 1 do 3 roku życia, a w razie potrzeby i do 4!

Wiemy, jak ogromne znaczenie ma sposób pokazywania dzieciom otaczającej rzeczywistość tak, aby zachęcić do jej odkrywania. Wiemy, jak ważne jest wyrażanie i akceptacja własnych emocji, odkrywania zainteresowań i realizacja pragnień. Bo i najmłodsze dzieci mają swoje pragnienia, które pomagamy osiągnąć.

Powierzają nam Państwo swoje dzieci na kilka godzin dziennie. To czas kiedy maluszek rośnie, odpoczywa, rozwija się, czuje się ważny i bezpieczny. Aby tak się stało początek opieki rozpoczynamy w oparciu o ważny czas adaptacji, do której Państwa zachęcamy.

Dziecko, które „wychodzi” z domu i przechodzi pod opiekę żłobka, przeżywa pierwszą w swoim życiu zmianę. To ogromne wydarzenie w życiu dziecka i poważna zmiana w życiu rodzica.

Adaptacja

Przygotowujemy się do tego etapu rozpoczynając godzinami adaptacyjnymi (45') – rodzic bez dziecka na sali. W ten sposób nasz nowy podopieczny poznaje nowe miejsce w towarzystwie innych dzieci, co sprawia, że czuje się bezpiecznie.

Patrzymy na każde dziecko indywidualnie, starając się dostosować do jego potrzeb. W dobrej atmosferze, a taka tworzy się tylko gdy dziecko czuje się bezpiecznie, możemy zbudować wspaniałego człowieka o silnym poczuciu wartości i radości z odkrywania tego co jeszcze nieznane.

W naszym Żłobku zapewnia to wszystko wyjątkowa atmosfera oparta na współpracy z rodzicem oraz zespół opiekunek, które oprócz przygotowania merytorycznego (zwłaszcza psychologii dziecka) są ciepłymi, uśmiechniętymi osobami o wysokiej kulturze osobistej. Cel ten osiągamy również przez współpracę z psychologiem dziecięcym i innymi specjalistami oraz pasjonatami pracy z dziećmi.

Dzięki temu udało nam się stworzyć miejsce będące przystanią spokoju, dobrych wzorców i twórczego rozwoju, zgodnie z naszą misją i wizją oraz wyznawanymi wartościami.

Żłobek pracuje w oparciu o wartości:

  • szacunku do ludzi,
  • odpowiedzialności,
  • twórczego myślenia i kreatywnych rozwiązań,
  • pasji rozwoju – własnego i innych,
  • poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Statut Klubu Dziecięcego Dzieciaki do Dzieła.pdf

Regulamin Żłobka.pdf