Aby Wasze Dzieci były bezpieczne, sale i obiekt jest monitorowany.

Plan dnia

Kameralność Naszego Żłobka pozwala na dostosowanie przebiegu dnia do indywidualnego rytmu dziecka, w którym mamy czas dla niego i jego rodziców.

Plan dnia każdego z dzieci dostosowujemy do potrzeb odpoczynku i pór jedzenia, tak aby zapewnić im maksymalny komfort.

6.45 - 8.00 przychodzenie dzieci, powitanie

  • rozmowy indywidualne z rodzicami
  • zabawy dzieci zgodnie z zainteresowaniem

8.00 przywitanie grupowe w kręgu, wierszyki logopedyczne

9.00 I śniadanie, toaleta poranna

9.30 - 10.30 zajęcia edukacyjne (zajęcia ruchowe/fizjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczne, sensoryczne, język angielski - w zależności od dnia tygodnia),

10:30 - 11:00 II śniadanie

11:00 – 11.30 czynności higieniczne przygotowujące do odpoczynku

11:30 - 12:30 odpoczynek, leżakowanie (czas uzależniony od indywidualnych potrzeb)

13:00 - 13.30 czynności higieniczne, obiad

13:30 - 14.30 w zależności od pogody - zabawa na świeżym powietrzu / zajęcia w sali – odkrywanie świata (zajęcia wyciszające, pobudzające koncentrację)

14.30 - 15.30 podwieczorek

15.30 - 16.00 wyjście na dwór

16.00 - 16.30 swobodne zabawy, oczekiwanie na przybycie rodziców

  • rozmowy indywidualne z rodzicami